Tuesday, 27 November 2012

WILD FLOWERAmazing Shoot!

Photographer: Daniel Golovkien
Model: Nastya Zhidkova
Stylist: Kseniva Berezovskaya
Hair: Ekaterina Arkhipova
Make Up: Larisa Khatmullina


found here

No comments:

Post a Comment